výstava

Topografie nápravy – Příběh kostela

výstava
Muzeum města Ústí nad Labem
Ulice Masarykova 1000/3

Kostel bez střechy byl dlouhou dobu zvláštním symbolem příhraniční obce Petrovice. Symbolem vykořeněnosti, přervané tradice, existence bez vztahu k místu, prostředí, minulosti. Jako by ani nebyl kostelem. A přece to stále byla kulturní památka a církevní stavba. Barokní kostel sv. Mikuláše, jehož střecha se roku 1988 propadla, byl zastřešen až v roce 2015. Interiér však dosud nese výrazné stopy devastace éry komunismu – chybí podlaha, z původního kůru zůstala jen torza sloupů, vybavení kostela až na pár předmětů zcela chybí (částečně bylo rozvozeno do jiných kostelů, částečně rozkradeno nebo zničeno). Obec Petrovice se snaží postupnými kroky kostel obnovit a přetvořit v multifunkční kulturní centrum. Ve snaze otevřít diskusi k problematice možných podob interiéru a mobiliáře kostela kurátorka Vendula Fremlová oslovila ateliér Design interiéru FUD UJEP, jehož studentky a studenti toto téma řešili jako klauzurní práci v zimním semestru 2017/2018 pod odborným vedením prof. Jana Fišera a Štěpána Rouse. Práci studentů můžeme vnímat jako zásobník myšlenek, vizí, možných cest, kam by se podoba kostela mohla vyvíjet. Současně je tato problematika řešena i na obecní úrovni – kurátorka občany Petrovic pravidelně informovala prostřednictvím článků o vývoji projektu, lidé z Petrovic a okolí se mohli s návrhy seznámit na výstavě návrhů přímo v kostele v květnu a červnu tohoto roku a v neposlední řadě bylo vybráno 5 projektů, které budou již nyní zahrnuty do projektové dokumentace a postupně, v dalších fázích obnovy kostela, realizovány.

Výstavní projekt Topografie nápravy v Muzeu města Ústí nad Labem je vizuální metaforou devastace regionu Severních Čech a reflexí její postupné proměny, nápravy. V multimediální instalaci se uplatňuje ústřední motiv kostela bez střechy, jehož prostor je utvářen jen obvodovými zdmi a pohledem na nebe. Protipólem tohoto odkazu k nedávné minulosti jsou vybrané návrhy mladých designérů, myšlenky aktivizující kulturní i občanský prostor.

h Farní kostel sv. Mikuláše v Petrovicích bez střechy