výstava

Topografie naděje – Crystallized

výstava
Dům umění Ústí nad Labem
Klíšská 979/129

Výstavní projekt nabízí širokou škálu pohledů na současnou společnost v kontrastu s historií a konkrétně s kritickým rokem 1968. Díla vytvořili umělci studující i vyučující na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Současná společenská a politická situace je mnohdy nazývána krizí demokracie. Krizí si naše společnost prošla mnohokrát v historii například i v roce 1968, jehož padesáté výročí si letos připomínáme. V takových dobách vyvstaly hrdinové, jedinci, kteří drobnými i velkými kroky bojovali proti potlačování demokracie. Jejich činy byly výsledkem krystalizace osobnosti pod tlakem nedemokratické oprese. Dnešní doba také vytváří tlak, hledají se noví hrdinové. Co to ovšem znamená být dnes hrdinou? Co to znamená být individuem v dnešním světě? Jsme svědky poklesu důvěry lidu v instituci demokracie. Politický, ekonomický a kulturní systém tradičních liberálních demokratických států se transformují, a to nejen ve státech postkomunistického bloku. Tato transformace se projevuje skrze extremismus, centralizaci, radikální pravici, putinismus, erdoganismus, naslouchání populistickým projevům politiků. Současný ideologický rámec výše zmíněných problémů integruje neonacionalismus a xenofobii do společnosti. Tradiční lidské hodnoty jako jsou dobrá vůle, solidarita, altruismus, služba komunitě nepatří do zásad každodenního života. Nahlížíme na tuto problematiku s otázkami: Jak lidé vidí výše zmíněné hodnoty, jak nesou jejich proměnu? Co jsou zásady nové generace? Jak může jedinec vzít do svých rukou odpovědnost vůči společnosti a komunitě a jejich budoucnosti?

h Alexandra Naušová, Simona Patelisová - De-formace, 2018, performance, improvizovaný cukrový objekt