výstava

Topografie budoucnosti – Design a umění na cestě

výstava
Muzeum města Ústí nad Labem
Ulice Masarykova 1000/3

Čas je ve sféře výtvarného umění, užitého umění a designu mnohoznačným faktorem. Poplatnost době vzniku díla hraje důležitou roli v mnoha ohledech, stejně jako jeho nadčasovost. Některá umělecká díla, designérské kreace či výtvory užitého umění dokonale charakterizují epochu, ve které vznikly. Díla jsou podmíněna a ovlivněna vývojem a dobovým stavem civilizace obecně. Svým způsobem ji formují, definují, ilustrují, charakterizují a reprezentují. Někdy stačí krátký pohled na grafický list, lampu, architektonické dílo, kus nábytku nebo sochu, ne-li průmyslový výrobek, aby je znalec zkušeným okem správně zařadil do příslušného období, často dokonce s přesností dekády. Pro méně zasvěcené je časovost charakteristických atributů historických artefaktů pomyslnou orientační tabulkou, kterou lze i bez explicitního datování uchopit intuitivně.
Zároveň jsou však umění a design svébytným strojem času umožňujícím pohyb kupředu i vzad. Dávno zapomenuté podněty jsou aktualizovány. Styly a kánony prošlých staletí jsou recyklovány a interpretovány, přehodnocovány a zavrhovány, nebo naopak vyzdvihovány. Vše v závislosti na kreativitě a záměru tvůrců. Někteří umělci a designéři se od minulosti programově i intuitivně distancují, jiní se od ní inspirovaně s pochopením odrážejí. A zastánci obou přístupů velmi často předjímají budoucnost, nebo ji přímo svým vizionářstvím (a v neposlední řadě i pragmatismem) vytvářejí. Projekt Topografie budoucnosti nabízí pohled na mapování vizuálních a materiálních trendů a tendencí nacházejících se za horizontem současnosti. Součástí tvorby umělců a designérů vždy bylo předjímání nebo přímo určování budoucího vývoje, který může mít mnoho podob a alternativ. Spektrum přístupů jednotlivých tvůrců je široké; od čirého vizionářství k pragmatickým úvahám o fungování světa blízké či vzdálenější budoucnosti.

Výstava v Muzeu města Ústí nad Labem představuje více než tři desítky studentů, absolventů a pedagogů FUD. Těžištěm výstavy jsou práce vzniklé na Katedře designu (design produktů, interiérů a keramiky) a Katedře užitého umění (textil, sklo a přírodní materiály). V expozici se uplatnila i tvorba grafických designérů z Katedry vizuální komunikace a díla vytvořená na Katedře elektronického obrazu. Návštěvník výstavy se může seznámit se současným potenciálem fakulty a zhlédnout např. kolekce oděvů, hi-tech produktů, sklářské experimenty nebo instalace s přesahy do oblastí vizuálního umění a pokročilých technologií. Některá z futuristicky pojatých děl byla koncipována a vytvořena přímo pro tuto výstavu.

h Nick Dvořáková - Svět za 25 let